زندگی عرصه يکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد

من از امروز شروع به نوشتن کردم .من ۲۵ ساله و شوهر عزيزم آخر هفته ۳۰ سالش پر ميشه.فعلا نی نی نداريم ولی تو فکرش هستيم.اولش می خواستم وقتی نی نی دار شديم بنويسم ولی بعد نظرم عوض شد.

تا بعد

/ 0 نظر / 36 بازدید