بابا بزن پشتم دیگه!!!!!

--از اونجایی که هر وقت یه چیزی می پره توی گلوم مامان خانمی می زنن پشتم منم دیروز که داشتم پرتقال می خوردم یه خورده پرید توی گلوم تند تند با دستم می زدم روی باسنم....

--دیشب بابا یی بعد ۴ روز که نبود و رفته بود مشهد اومد ..اون قدر از دیدنش ذوق کردم که تا اومد از در بدو بدو رفتم بیرون و با هر دو دستم تند تند بای بای می کردم و بوس می فرستادم...٢ تا لباس خوشگل هم برام آورد..

--دیشب من که بابایی خونم پایین اومده بود اصلا نمی زاشتم بابایی با مامانی حرف بزنه و فقط باید منو نگاه می کرد و با من حرف می زد وقتی که می دیدم داره با مامانی حرف می زنه انگشتمو می کردم تو لپش و صورتشو بر می گردوندم طرف خودم....مامانی هم فقط می گفت هییییییی روزگار...

--امروز صبح داشتم می اومدم مهد از توی ماشین یه شکلات برداشتم و دوباره خودمو پرت کردم سمت شکلاتا که شکلات می خوام بابایی هم گفت توی دستت داری پسرم...منم سریع اون یکی دستمو باز کردم که یعنی این دستم خالیه که

/ 9 نظر / 59 بازدید
لیلی مامان یونا

اسامی عطرها : rocn rose bluelight aquawomanm 212sexy burberrys london chanel chance fiftavenew cinema very

لولی

سلام عزیزم چقدر ماشاا... خوردنی شده بچه ها همه چی رو میفهمن همه چی رو

سونیا

ای جونم چه پسر خوشگلیییییییییییی چه پسر کاکل زری[نیشخند][بغل][بغل][بغل] بذار بقیه پستات رو هم بخونم موافقی لینک کنیم؟؟من عاشق وبلاگائی هستم که مامانا از نی نی هاشون مینویسن[ماچ]

مامان هوراد

سلام آقای جوانمرد. البته منم یه جوانمردم که 6 روز زودتر به دنیا اومدم. منم عاشق شکلاتم ولی مامان جونم خیلی دوست نداره من شکلات بخورم. از طرف من خودتو محکم ماچ کن .[ماچ]هوراد .

نيلوفر مامان تارا

موش بخورت کوچولوی ناز و بانمک.[زبان] تارا هم هر وقت چیزی می پره تو گلوش، سریع می زنه تو سینه و شکمش.[نیشخند] بوس واسه تو گل پسر:[ماچ][ماچ][ماچ]

زهرا و سهیل

سلام صدف جون ..............خوبی عزیزم گل ژسر نازت خوبه؟ چقدر جیگر شده ماشالله..............قربونش بشم[ماچ][ماچ]نمی دونی چقدر خوشحال شدم وقتی ژیامت رو دیدم ایشالله که بتونم بیشتر بهتون سر بزنم گل ژسرت رو ببوس

سونیا

من لینک کردم[نیشخند][نیشخند][نیشخند]