ساعت ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢٩ 

گاه مي انديشم

آن زمان كه خبر مرگ مرا از كسي مي شنوي

روي تو را كاشكي مي ديدم

شانه بالا زدنت را بي قيد

كه مهم نيست زياد

و تكان دادن سر را كه عجيب

عاقبت مرد

                                                                       "حميد مصدق"


کلمات کلیدی: