ضد حال يعنی اين
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٤/۳ 

ما اسباب کشی کرديم هورا ولی الان خونمون بازار شامهفعلا اين مطلب رو بخونيد جالبه

 


.......ضد حال يعنی اين
 
دخترجوانی ازمکزیک برای یک مأموریت اداری چندماهه به آرژانتین

منتقل می شود.پس از دوماه، نامه ای ازنامزدمکزیکی خوددریافت می

کند به این مضمون:
 
 «لورای عزیز، متأسفانه دیگرنمی توانم به این رابطه ازراه دورادامه بدهم

وباید بگویم که دراین مدت ده بار به توخیانت کرده ام ومی دانم که نه تو و

نه من شایسته این وضع نیستیم. من راببخش وعکسی که به تو داده

بودم برایم پس بفرست.»


باعشق:روبرت
 
دخترجوان رنجیـده خاطرازرفتارمرد، ازهمه همکاران ودوستانش می

خواهدکه عکسی ازنامزد، برادر، پسرعمو، پسردایی ... خودشان به

اوقرض بدهند وهمه آن عکس ها راکه 56 تا بودند باعکس روبرت، نامزد

بی وفایش، دریک پاکت گذاشته وهمراه با یادداشتی برایش پست می

 کند، به این مضمون:
 
«روبرت عزیز، مراببخش، اماهرچه فکرکردم قیافه تورا به یادنیاوردم، لطفاً

عکس خودت راازمیان عکسهای توی پاکت جداکن وبقیه رابه من برگردان


راستی من پست جديد خيلی ها رو نمی تونم ببينم

کسی از آرزو جون خبری داره؟؟؟


کلمات کلیدی: