جدول تکامل نوزادان
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢٧ 

جدول تکامل کودکان از ۵/۱ ماهگی تا ۲۴ ماهگی


رديف

۵/۱ تا ۲ ماهگي

۳-۴ ماهگي

۵/۴  تا ۶ ماهگي

۹-۱۰ ماهگي

۱۲-۱۳ ماهگي

۱۵ ماهگي

۱۸ ماهگي

۲۴ ماهگي

۱

توجه به صورت

لبخند زدن

خنده صدادار

شناخت دستهايش

تلاش براي گرفتن اسباب بازي

دست دستي کردن

دست تکان دادن به نشانه خداحافظي

توپ بازي

استفاده از قاشق و چنگال

درآوردن جليقه لباس

ترکيب کلمات

۲

درآوردن صداي آرام

درآوردن صداي ا - او

جيغ کشيدن

بابا و ماما نامفهوم

بابا و ماما مفهوم

حداقل يک يا دو کلمه

حداقل ۳ کلمه

۳

پاسخ به صداي زنگ

لبخند زدن يا آرام شدن با صداي مادر

برگشتن به طرف صداها

گوش کردن با دقت به صداهاي آشنا

پاسخ به اسمش یا کلمات آشنا

 

فهميدن صحبت با او

نشان دادن ۶ قسمت بدن

۴

 

رساندن دست ها به همديگر

چنگ زدن يا گرفتن اشياء بزرگ ( جغجغه )

برداشتن اشياي کوچک

انداختن اشياء در استکان

خط خطي کردن

برگرداندن شيشه

بازکردن دکمه لباس

۵

بالا آوردن لحظه اي سر در حاليکه شيرخوار روي شکم خوابيده

ثابت نگه داشتن سر در حالت نشسته

غلت زدن

نشستن بدون کمک

ايستادن بمدن چند ثانيه

خوب راه رفتن

دويدن

از پله بالا رفتن


کلمات کلیدی: