تربيت جنسی کودک
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٢۱ 

پريشب شوهری جون که از سرکار می اومد خونه يه دکوری از اين سفاليها با يه دونه عروسک خوشگل خريده بود.اونقدر عروسکش نازه که نگو ولی اون گچيه!!!!!!اندازه يه نی نی واقعيه .تپل و خوشگل -اونقدر که ادم می خواد گاز بزنه و بخورتش ولی وقتی بغلش می کنی حال ادم گرفته می شه چون سفته -حالا نخواستم بزنم تو ذوق شوهری شب بهش گفتم وای خيلی نازه و.....

صبحش که بيدار شديم بهش گفتم اون دکوريه که گرفتی خيلی نازه ولی اين عروسکه دل ادمو جيز می کنه چون نمی شه بغلش کرد.تازه اگه بعدا نی نی دار بشيم و نی نی مون اين عروسکو بخواد بغل کنه که نمی شه بعدشم ممکنه بيفته رو سروصورتش

خلاصه کلی از اين حرفها و بعدشم گفتم اينو ببر پسش بده يه چيز ديگه جاش بگير

شوهری هم گفت: ببين اگه اين عروسک ناز رو ببرم پسش بدم غصه می خوره اونوقت می گه من که بچه خوبی بودم -اصلا حرف نزدم- اذيتتون نکردم -حتی غذا هم نخوردم -همينجوری ساکت اينجا نشستم پس چرا می خواين منو بندازين بيرونتازه همه اينا رو هم با لحن بچگونه می گفت.

منو می گين يه دفعه دلم برای اين عروسکه سوخت و گفتم ديگه نگو که من واقعا دارم احساس می کنم يه نی نی واقعيه!!!!!!!!!!!!!!!!

ديگه تصميم گرفتيم نگهش داريم و نندازيمش بيرون که يه وقت سرخورده نشه و تبديل نشه به انگل اجتماع

تازه شوهری می گه بگرديم يه اسم خوشگل براش پيدا کنيم

فکر کنم ديگه وقتشه که نی نی دار بشيم چون ديگه مثل اينکه دوتاييمون داريم دچار توهم می شيم.

يه چيز همينجوری هم بگم:انقده دوست دارم بچم شيطون باشه که نگوالبته از اين شيطون مودبها


وقتي بچه ها سئوال جنسي ميپرسند
بيشتر پدر و مادرها از جواب دادن به سئوالهاي جنسي بچهها طفره ميروند در حالي كه پاسخگويي به اين سئوالها يكي از مسئوليتهاي مهم آنهاست.

پاسخ به اين پرسشها به اطلاعات كافي و صحيح نياز دارد، بهخصوص اگر اين سوالات در مورد جنسيت و مسائل جنسي باشد، اكثر پدر مادرها از جواب دادن به اين جور سوالات كه از طرف بچهها مطرح ميشود طفره ميروند در حالي كه اين مسئله يكي از مهمترين مسئوليتهايي است كه بهعهده والدين است. اگر والدين به اين سوالات جواب ندهند،كودك پاسخ خود را در جايي ديگر جستجو ميكند كه ممكن است پاسخ صحيحي دريافت نكرده و يا حتي مقدمات سوءرفتار با كودك هم فراهم شود.
شايد تعجب كنيد كه حتي مطلعترين و با اعتمادبهنفسترين والدين از طرح مسائل جنسي با فرزندان راحت نبوده و به عبارتي كار به اينجا كه ميرسد دهانشان قفل ميشود! اما چاره اي نيست و اصلا نبايد اين موضوع را سربسته نگهداشت و يا آنرا به سايرين واگذار كرد. اگر بتوانيد همزمان با رشد و تكامل ذهني كودك به اين جور سوالات او پاسخ دهيد، احساسات سالمي را در مورد جنسيت در ذهن او پرورش ميدهيد

. وقتي ماجرا آغاز ميشود
شايد اين سوال در ذهن ما مطرح شود كه بچهها از چه وقت در مورد جنسيت خود كنجكاوي نشان ميدهند؟ بايد گفت كودكان بعنوان يك انسان هم حس كنجكاوي دارند و هم جنسيت آنها از همان اول مشخص است. شايد باور اين مسئله براي والدين سخت باشد اما بايد گفت شيرخواران هم در مورد بدن خود كنجكاوي نشان ميدهند و اين مسئله كاملا طبيعي است و نشاندهنده سلامت ذهني آنهاست. كودكان در سن نوپايي (حدود 1 تا 3 سالگي) خودشان را لمس ميكنند، بهخصوص اين اتفاق وقتي رخ ميدهد كه برهنه باشند، مثلا وقتي در حمام هستند و يا پوشك آنها عوض ميشود، سعي ميكنند تمام اعضا و اندامهاي بدن خودشان را لمس كنند.
در اين مرحله تكاملي بچهها به هيچ وجه شرم و حيا ندارند و نميدانند كه لمس آلتتناسلي و يا كنجكاوي در مورد آن در مقابل ديگران كار صحيحي نيست. در اصل واكنش و عكسالعمل والدين است كه به بچهها ميفهماند آيا كار آنها قابل قبول است يا خير.
در سن نوپايي نبايد كودك را از كنجكاوي در مورد بدن خود منع كرده و يا به دليل اينكار او را دعوا كنيم. بعضي از والدين از اينكار بچهها چشمپوشي كرده و طوري وانمود ميكنند كه گويي مسئله را نميبينند، بعضي ديگر هم واكنش نشان ميدهند.
به هر حال والدين بايد اجازه دهند كودك با قسمتهاي مختلف بدن خود آشنا شود اما طوري برخورد كنند كه او كمكم متوجه شود. مسئله ناحيه تناسلي كاملا خصوصي است و نبايد در حضور ديگران مطرح شود. البته والدين بايد به يك نكته توجه كنند و آن مسئله خودتحريكي است. اگر كودك تمايل زيادي به آلتتناسلي خود نشان ميدهد و يا حالات روحي خاصي در او حس ميشود بايد در مورد اين مسئله نگران شد و بررسي كرد، مثلا كودكاني كه قرباني سوءرفتار جنسي هستند گاهي تمايل زيادي به خود تحريكي از خود نشان ميدهند.

اسامي خاص يا رمزي
سوال ديگري كه مطرح ميشود آن است كه آيا در مورد كودكان انتخاب نامي غير از نام اصلي آلتتناسلي كار صحيحي است يا خير؟ بايد گفت كه گفتن نام آناتوميكي ناحيه تناسلي مشكلساز نيست و ميتوان از نام <آلت> براي پسران و <مهبل> براي دختران استفاده كرد. به اين ترتيب كودك بدون ناراحتي و فشار در مورد آن با والدين صحبت ميكند اما باز هم تاكيد ميكنيم بهتر است به كودكان تاكيد شود، صحبت در مورد اين ناحيه بايد فقط با والدين صورت بگيرد و نبايد در حضور هيچ كس بجز پدرومادر مطرح شود. به او بگوئيد هر سوالي در اين زمينه داشته باشد شما با كمال ميل به آن پاسخ ميدهيد و حتما اطلاعاتتان را در اين زمينه بيشتر كنيد.

بچه از كجا ميآيد؟
اگر فرزند بسيار كمسن و سال شما پرسيد مامان بچه از كجا ميآيد، ميدانيد بايد چه پاسخي بدهيد؟ پاسخ اين سوال به سن كودك بستگي دارد اما وقتي خيلي كم سن و سال است بايد بگوييد بچه از يك تخم در شكم مادر بوجود ميآيد و رشد ميكند،آن وقت شكمتان را به او نشان دهيد و بگوئيد بچه در اينجا در يك محل خاص بزرگ ميشود و بعد از شكم مادرش بيرون ميآيد.
به هيچوجه در مورد روابط جنسي و يا نحوه دقيق تولد بچه با او صحبت نكنيد، چون او در اين سن اصلا از اين موضوعات تصور ذهني ندارد و سر درنميآورد. معمولا اكثر بچههاي زير 6 سال اين پاسخ را ميپذيرند. در پاسخ به فرزندتان از جوابهاي مختصر و مفيد استفاده كنيد ولي در صحبت با او راحت باشيد. مطمئن باشيد او از اين پاسخ شما كاملا راضي و خشنود ميشود.
با افزايش سن كودك، به تدريج اطلاعاتي كه در اين زمينه به او ميدهيد بايد زيادتر شود اما اينكار بسيار تدريجي و ملايم باشد يعني در هر سن اطلاعات داده شده كمي بيشتر باشد اما اصلا دروغ نگوئيد و يا داستانسرايي نكنيد.

دكتر بازي بچه ها
بچههاي 3 تا 6 ساله عاشق دكتر بازي هستند و گاهي حين دكتر بازي ميخواهند همديگر را معاينه كنند و يا به هم آمپول بزنند! در اين گيرودار گاهي اعضاي بدن همديگر را ميبينند. بسياري از والدين نسبت به اين جور رفتارها واكنش بسيار شديدي نشان ميدهند.
يادتان باشد در اين جور مواقع دعوا و سرزنش بسيار شديد اصلا راه حل مناسبي نيست. فكر نكنيد اين جور رفتارها با قصد و غرض جنسي صورت ميگيرد و يا به روابط جنسي منجر ميشود. فقط در صورت ديدن اين صحنهها فورا نزد بچهها برويد و بگوييد خب حالا بيا به دست دوستت آمپول بزنيم و يا دندانهايش را معاينه كنيم تا حواس بچهها پرت شده و ماجرا فيصله پيدا كند. بعد سر فرصت با فرزندتان صحبت كنيد. به او بگوئيد ميدانيد او نقش دكتر را بازي كرده و ميخواسته به دوستش آمپول بزند اما او ديگر بزرگ شده و بايد بداند اين نواحي خصوصي محسوب ميشود و بايد از ديد ساير افراد پوشيده بماند.
بنابراين او نبايد لباس دوستش را كنار زده و به او آمپول بزند. بجاي اينكار ميتواند به دستش آمپول بزند. با اين توضيحات شما او را از انجام مجدد چنين كاري منع ميكنيد و محدوده بازي را برايش مشخص ميكنيد بدون اينكه او احساس گناه بكند. اين سنين براي توضيح رفتارهاي خوب و بد نيز مناسب است و بايد به او توضيح دهيد مجاز نيست به نواحي تناسلي آدمها دست بزند و بايد حريم را رعايت كند.
ضمنا به او بگوئيد ديگران هم حق ندارند به ناحيه تناسلي او دست بزنند و اگر كسي اينكار را انجام داد بخصوص اگر كه او حس كرده اينكار با منظور بدي و يا حالت نامناسبي انجام شده است طرف مقابل را از اينكار منع كرده و فورا اين مسئله را به شما اطلاع دهد. به او بگوئيد اگر كسي چنين كاري كرد شما از دست فرزندتان ناراحت نميشويد و هر نوع رفتار نامناسب و ناراحت كنندهاي را در اين زمينه بدون ترس و نگراني به شما بگويد.

قانون همه يا هيچ صدق نميكند
آموزش مسائل جنسي نبايد در يك جلسه و يا يكباره انجام شود. نبايد در مورد اين موضوع زياد صحبت كرده و مسئله را با طول و تفصيل و تمام جزئيات تعريف كرد و نه اينكه اصلا در مورد آن با فرزندان صحبت نكرد تا ممنوعه محسوب شود. بايد به تدريج به فراخور سن و سال و بلوغ فكري و جسمي فرزندتان، به سوالات او جواب بدهيد.
نكته بسيار مهم آن است كه شما بايد تنها كسي باشيد كه با فرزندتان در اين زمينه صحبت ميكنيد. اگر شما طفره برويد و يا اصلا اجازه ندهيد سوالاتش را مطرح كند، مطمئن باشيد فرزندتان از جايي ديگر به سراغ يافتن پاسخ خود ميرود كه همين مسئله زمينه بسياري از انحرافات و مشكلات را فراهم ميكند؛ بخصوص اگر در اين بين افراد سودجو و مشكلساز بر سر راه او قرار بگيرند. پس اگر فرزندتان در مورد جنسيت و مسائل مربوطه سوالي نپرسيد خوشحال نشويد و يا مسئله را به فراموشي نسپاريد.
از سن 5 سالگي به بعد ميتوانيد با استفاده از كتابهاي مناسب سن كودك قسمتهاي مختلف بدن از جمله نواحي تناسلي را به او ياد بدهيد. وقتي حريم را برايش مشخص كنيد، با او صادق باشيد و مجال طرح سوال را به او بدهيد مطمئن باشيد هميشه بدون دلنگراني حرفهايش را در اين زمينه با شما مطرح خواهد كرد.
منبع:Kids Health


فعلا


کلمات کلیدی: