موارد استفاده بوس
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٦ 

**دیشب رفتم از توی کشوی کابینت یه کبریت برداشتم گذاشتم زیر بغلم و دستامو با یه حالت خنده داری نگه داشتم که مثلا کبریته نیفته و مامانم هم اونو نبینه بعد اومدم جلوی مامانی تند تند بوس می کنم که یعنی کاری به کارم نداشته باش من می خوام کبریت بازی کنم....

**دو شب پیش هم موبایل خاله کوچیکه رو برداشتم پشتم قایم کردم رفتم جلوش تند تند بوس می فرستم براش ...بعد که اون به من می گه ببینم چی پشتت قایم کردی سریع موبایل رو در میارم بهش نشون می دم و با یه خنده شیطنت آمیز در می رم....


کلمات کلیدی: